Cum să creșteți eficiența companiei dvs. folosind compensarea pasivă de energie?

Utilizarea necorespunzătoare a sistemelor energetice duce la risipa de energie, care la rândul său se traduce în costuri de operare mai mari. Compensarea energiei reactive permite o utilizare mai eficientă a energiei, ceea ce are ca rezultat scăderea facturilor la electricitate și a emisiilor de CO2, care este un element cheie în contextul dezvoltării durabile.

Ce este compensarea pasivă de energie?

Compensarea energiei reactive este procesul de neutralizare a energiei reactive pentru a minimiza efectele sale negative asupra sistemelor electrice. Scopul principal este creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței sistemelor electrice. Pentru a înțelege cum funcționează compensarea energiei reactive, este mai întâi necesar să înțelegem ce sunt puterea reactivă și factorul de putere.

Puterea reactivă este un tip de putere din electricitate care nu realizează în mod direct nicio lucrare „fizică”, dar este necesară pentru buna funcționare a dispozitivelor electrice. Factorul de putere reactivă arată cât de mult din puterea totală furnizată dispozitivului este utilizată pentru a efectua lucrări.

Puterea activă este partea de putere care este direct responsabilă pentru efectuarea lucrărilor, de exemplu încălzirea apei într-un fierbător electric sau iluminarea unei încăperi. Puterea aparentă este suma puterii active și puterii reactive. „Factor de putere” se referă la raportul dintre puterea activă și puterea aparentă.

Sistemele electrice cu un factor de putere reactiv scăzut generează energie reactivă care curge prin sistem, ducând la pierderi rapide de energie. Consecințele sunt costuri mari cu energia electrică și o povară pentru rețeaua electrică.

Principiul de funcționare a tehnologiei de compensare a energiei pasive

Pentru a reduce cantitatea de energie reactivă și pentru a îmbunătăți factorul de putere, se folosesc compensatoare de putere reactivă. Un compensator de putere reactivă este un dispozitiv electrotehnic avansat care compensează puterea reactivă inductivă și capacitivă. Acesta folosește tranzistori pentru a genera curent, care este apoi alimentat în rețea.

Compensatorul de putere reactivă monitorizează periodic valoarea și natura puterii reactive și apoi, pe baza datelor colectate, generează un semnal cu unghiul de deplasare adecvat al curentului în raport cu tensiunea pentru a compensa puterea reactivă. Ca urmare, mai multă putere furnizată dispozitivului este utilizată pentru a efectua lucrări, iar nivelul armonicilor din curent este redus automat.

Compensarea puterii reactive aduce multe beneficii. Reduce facturile la energie electrică prin reducerea costurilor legate de energia reactivă, crește factorul de putere, ceea ce îmbunătățește calitatea rețelei electrice, reduce curentul în rețea și pierderile de putere în liniile de transport.

În plus, compensatorul de putere reactivă SAVLO are un afișaj încorporat care înregistrează toți parametrii importanți ai rețelei, compensatorul și datele de încărcare. De asemenea, puteți utiliza o aplicație care vă permite să monitorizați și să analizați datele colectate.